Етичен Кодекс

Етичен Кодекс

1. Vashiatvhod.com изпълнява дейността си според действащите закони на Република България.
2. Vashiatvhod.com работи за подобряването на доброто име на професията.
3. Vashiatvhod.com работи по такъв начин, че да защитава интереса на мнозинството от клиентите си в дадена Етажна собственост, воден от убеждението, че клиентите са равнопоставени.
4. Vashiatvhod.com се стреми да предоставя ясна и недвусмислена информация за услугите си, начина на изпълнение, обхвата и цената им, както и на актуалните промоции.
5. В договорите с клиентите си Vashiatvhod.com описва недвусмислено включените услуги, периода им на валидност, начина за изпълнение, обхвата и цената им.
6. При представянето на клиент пред трети страни, Vashiatvhod.com се стреми да защити интереса на клиента си по най-добрия възможен начин.
7. Vashiatvhod.com не предоставя данни за клиентите си на трети лица без изричното съгласие на самите клиенти, освен в случаите, когато тези данни са изискуеми съгласно действащите закони на Република България.
8. Vashiatvhod.com не предприема преднамерени действия за привличането на клиенти на други Управители на Етажна собственост, ако съответните клиенти не са проявили изричен интерес към предоставяните услуги, но е възможно да рекламира услугите си пред такива клиенти.
9. Vashiatvhod.com се отнася колегиално към другите Управители на Етажна собственост и не предприема дейност, която да ги дискредитира по какъвто и да е начин пред техните клиенти.
10. Vashiatvhod.com, чрез Facebook страницата си, се стреми, но не е длъжен да информира клиентите си за всички новини, свързани с управлението на Етажна собственост, управлението на имоти, недвижими имоти и свързаните с тях нормативни уредби, закони и всякакви други новини.
11. Vashiatvhod.com си запазва правото да променя настоящия Етичен кодекс, за да бъде в съответствие с най-високите морални, етични и професионални стандарти.

Free WordPress Themes
Call Now Button