Наем на имоти – гр. София

Наем на имоти – гр. София

Ако решите да наемете имот или пък да отдавате недвижимо имущество под наем, най-доброто, което можете да направите, е да потърсите професионални услуги. Можете напълно да се доверите на нашата фирма, ако искате да получите високо качество на услугите.

ЦЕНИ: За цени се свържете с нас!

Когато откриете желания от вас имот, вече сте с една стъпка по-близо до това да станете наемател. Трябва да започнете с депозиране на сума, за да покажете сериозните си намерения за наемане на имота и той да бъде свален от предлагане. Тогава агентът ви ще се свърже с наемодателя и ще започне процеса по изготвяне на договора и финализиране на сделката. Ако по някаква причина не се стигне до подписване на договор с наемодателя по независещи от вас причини, сумата ви ще бъде възстановена.

Депозитът е едно от основните неща при наемането на имот. Най-често той е в размер на един, но понякога и на два месечни наема. Съхранява се за периода, докато трае договора за наем.

За депозираната сума трябва да знаете, че наемодателят е задължен във всеки един момент да разполага със сумата на депозита, ако се стигне до предсрочно прекратяване на договора. Наемателят получава обратно цялата сума на депозита, ако върне имота в добро състояние и плати всичките си сметки за консумативи. Депозитът всъщност предлага алтернативен начин за разрешаване на спорове между страните и е значително по-бърз и по-евтин в сравнение със съдебните действия.

Приемно-предавателният протокол е най-важният фактор в наемните отношения за това дали и каква част от депозита ще бъде възстановен след края на договора. Бъдете внимателни при инвентаризацията и при описването на обзавеждането и оборудването на имота. Той  представлява всъщност детайлен списък с обзавеждането, оборудването и състоянието на имота в деня, когато се нанасяте. Може към списъка да се приложат снимки за допълнителна сигурност.

Договорът за наем регламентира, че ще плащате месечен наем на наемодателя, за да можете да ползвате по предназначение имота.

Договорът за наем е добре да бъде сключен в писмена форма. Все пак е възможно уговорките да бъдат направени устно. В този случай договорът също е напълно законен, но доказването на направените уговорки ще е доста по-трудно.

Възможно е да не уговаряте срок за ползването на имота. В този случай договорът е безсрочен и може да бъде прекратен с едномесечно предизвестие. Когато наемът е месечен, едноседмично предизвестие, когато наемът е уговорен на седмица и дори еднодневно предизвестие, когато наемът е договорен на ден.

Ако пък сте взели решение да отдавате имота си под наем, отново може да се обърнете към нас, за да ви предложим подходящ наемател. Можем също да ви помогнем с юридически съвети, в преговорите за уточняване на условията за наемане, при подписването на договора за наем и при евентуални проблеми по време на наемния период.

Определянето на пазарната цена на наем е един от ключовите моменти за успешното отдаване на имота. Ако надцените размера на наемната цена, ще загубите от времето без да реализирате доходи поради неадекватната търсена цена. Ако наемната цена пък бъде подценена, тогава разликата, която пропускате всеки месец, трябва да умножите по броя на месеците, за които е сключен договорът. Така че, ако не притежавате нужните знания, опит и информация, за да определите пазарната наемна стойност на имота си, консултирайте се с професионалист и за това.

Основни показатели, определящи ценността на различните видове имоти могат да бъдат различни. За жилищни имоти например от значение е местоположението, неговата площ, с колко спални разполага. Важно е неговото състояние, обзавеждане, изложение, възможност за паркиране. Ако става дума за търговски имоти, офиси и складове важни характеристики са местоположението, тяхната площ, витрините, колко хора минават оттам, автопотокът, какви са потенциалните шансове за рекламиране и за паркинг. Важно е още какво е разпределението и състоянието на сградата, кои са били предишните наематели, кои ще са съседите в сградата, каква е нейната височина, каква е климатизацията, какво оборудване има и др.

Ако искате да направите обективна и вярна оценка на наемната цена на даден имот, доверете се на професионалисти, ако не притежавате дългогодишен опит и значителни познания за пазара към момента.

Работата около отдаване под наем стартира доста преди оферирането на имота. Можем да ви дадем компетентна оценка за състоянието му, да ви посъветваме относно минимални подобрения, които обаче биха повишили цената му. Подготовката изисква почистване, нареждане, проветряване, ако се налага – освежаване, изхвърляне на излишните вещи. Възможно най-добрият вид на помещенията е от сериозно значение за тяхното бързо отдаване под наем. Да намерите наематели бързо е важно, защото всеки пропуснат месец се равнява на нереализирана печалба – т.е. загуби за собственика.

За да може имотът ви да бъде успешно отдаден под наем, той трябва да се рекламира добре. Ако работите с нас, ще ви помогнем при воденето на търговски преговори по отношение на условията за сключване на договор за наем. Умелото водене на преговори е ключът към успешния завършек на процеса по отдаване под наем.

При успешна сделка, за да бъде тя финализирана, се сключва договор за наем. Добре е той да обхваща възможно най-подробно договореностите, които биват постигнати между страните при търговските преговори. Обсъдените и договорени параметри е редно да бъдат вписани като клаузи в договора. В своето съдържание той трябва да съдържа решаването на всички бъдещи възможни проблемни казуси.

За да бъде подписан договорът са нужни всички документи, които касаят собствеността на имота ви. Ще трябват и документите, които доказват самоличността ви, представителната ви власт и т.н.

Обикновено договорът за наем се сключва за 1 или 2 години. Възможно е обаче отдаването да стане и за по-дълги или за по-кратки периоди от време в зависимост от необходимостта или желанията на двете страни по сделката.

Консумативите по установена практика се заплащат от наемателя, отделно от определения месечен наем. Ако страните по договора имат друго желание, то се фиксира в подписания договор. В него се вписват също и гаранциите за състояние на имота и периодът на предизвестие при евентуално подновяване или при прекратяване на договора. Най-често се договаря финансова гаранция за доброто състояние на имота до края на наемния период, като това е депозитът.

Съставя се и протокол, в който се описва състоянието на имота в момента на предаване на владението, какво е наличното обзавеждане и т.н. Документът се подписва от наемодателя и от наемателя и при прекратяване на договора служи като инструмент за инвентаризация.

Ако искате да наемете имот или да предложите вашия на наематели, доверете се на фирма БГ Мениджър.

Free WordPress Themes
Call Now Button