Методи на плащане

Методи на плащане

ПРЕВОД ПО БАНКОВА СМЕТКА НА ГИШЕ В EASYPAY ИЛИ ОТ ПРОИЗВОЛНА БАНКА:
Титуляр: „КОЛОМБА КЪМПАНИ“ ЕООД
ЕИК: 204414146
Сметка в лева: BG44BUIN 95611000711081
BIC: BUINBGSF
Адрес на управление: гр. София, ж.к. Суха река, бл. 69, вх. Б, ет. 4, ап. 11

ВАЖНО: Преводът по горепосочената сметка може да бъде извършен чрез:
– посещение на избрано от Вас гише или офис на EasyPay чрез услугата Превод по банкова сметка
– директен банков превод от банката, която ползвате
– директен банков превод чрез онлайн банкиране

Free WordPress Themes
Call Now Button