Методи на плащане

Методи на плащане

ПРЕВОД ПО БАНКОВА СМЕТКА НА ГИШЕ В EASYPAY ИЛИ ОТ ПРОИЗВОЛНА БАНКА:
Титуляр: „БГ Мениджър“ ЕООД
ЕИК: 206723362
Сметка в лева: BG35BUIN95611000694559
BIC: BUINBGSF
Адрес на управление: гр. София, р-н Лозенец, ул. Страцин № 9, вх. А, ап. 7

ВАЖНО: Преводът по горепосочената сметка може да бъде извършен чрез:
– посещение на избрано от Вас гише или офис на EasyPay чрез услугата Превод по банкова сметка
– директен банков превод от банката, която ползвате
– директен банков превод чрез онлайн банкиране

Free WordPress Themes
Call Now Button