Какво представлява?

Какво представлява?

Какво представлява професионалният домоуправител като услуга?

Всяка жилищна сграда трябва да има домоуправител, който да поеме отговорността за общите ангажименти и проблеми. Често съседите се затрудняват да изберат управител сред живущите в сградата. Никой от собствениците не иска да се ангажира с неблагодарната работа на домоуправителя. Негови ангажименти са да организира общо събрание, да изготви правилник, да се грижи за домовата книга и останалата документация на блока, да регистрира етажната собственост в общината. Той е и касиер на жилищната сграда, трябва да събира таксите, да плаща сметките, да управлява общите средства, отговаря за ремонтите и отчетите за всичко това.

Повечето хора са много ангажирани, как да се намери, кой да се занимава с трудната и отговорна дейност? Случва се, сред тях да се намери някой амбициозен човек, който се наема да координира отношенията между съседите и институциите. Понякога този човек се справя, друг път не, защото проблемите, които трябва да се решават са сложни. Колкото е по-голяма сградата, с повече живущи в нея и по-голямо текучество, толкова по-непосилно е за неопитен човек, да се справи с работата. В София преобладават жилищни сгради от такъв тип и живущите в тях трябва навреме да осъзнаят, че се нуждаят от услугите на професионален домоуправител, който познава всички тънкости на тази отговорна работа. Но как да се избере подходящ човек?

На пръв поглед, не е лесен избора на платен домоуправител в София, защото доста фирми предлагат професионални домоуправители на различни цени. Няма как да се доверят на кой да е частен домоуправител в София. Когато се избира служебен домоуправител трябва да се съобразят конкретните нужди на жилищната сграда. Всяка сграда е различна, като големина, разпределение и състояние, с различни като стандарт и отношения помежду си хора, с различни финансови възможности.

Въпреки това, логично е всеки да търси компетентен управител с голям опит и умения. Всеки, който кандидатства за работата би твърдял, че е квалифициран. Как да сме сигурни в това? Ако той наистина е добър в работата си ще има много добри препоръки или зад него стои стабилна агенция, която да гарантира за опита му.

Домоуправители БГ Мениджър е специализирана в реалното решаване на проблемите на етажната собственост. Старателно подбираме подходящи хора, защото знаем какви качества трябва да има професионалния домоуправител:

  • Компетентност и опит – за да гарантира законността на решенията на Общото събрание и на целия процес на управление на етажната собственост;
  • Ефикасност – за постигане на висока ефективност при управлението на бюджета на базата на стриктно прилагане на решенията на Общото събрание;
  • Коректна, компетентна и адекватна реакция за всеки възникнал проблем, свързан с общите части на сградата;
  • Пълна прозрачност по отношение на финансите – подробни ежемесечни отчети за изпълнението на бюджета, събрани такси и извършени плащания.

Домоуправители БГ Мениджър може да осигури не само професионален домоуправител за сгради в София, но и комплексното им обслужване – компетентна грижа за всички проблеми на една жилищна сграда.

Защо е необходимо да наемете мениджър, който да управлява жилищната сграда?

Защото решавате генерално проблемите свързани с нея, като прехвърляте ангажиментите си, на знаещ и можещ човек. Във всяка жилищна сграда има хора, които знаят много за съседите си, но понякога несъществени неща. Домоуправителят е човекът, който знае съществените неща за сградата и обитателите й. Знае кои са собствениците в сградата, колко живущи има, какво е състоянието на етажната собственост, има ли и кои са наемателите, колко средства има в общата каса, колко са наличните пари и за какво са похарчени. Той знае още: всички закони, касаещи етажната собственост, изискванията за сигурност в сградата, кога и към кого да се обърне по даден проблем.

Какво е етажна собственост – ЕС?

Всяка многофамилна жилищна сграда, в която има повече от три самостоятелни обекта с различни собственици е етажна собственост. Общи части в сгради, в режим на етажна собственост са земята, върху която е построен имота, неговият двор, основите, външните и вътрешните разделителни стени, входната врата и вратите към тавана и мазето, площадките, стълбите, покривите и комините, общите тавански помещения и мазета, асансьора и жилището на портиера, ако има такова. Всеки живущ има право да използва общите части от сградата, според тяхното предназначение без да пречи на съседите си също да упражняват това свое право.

Защо да изберете нашите услуги?

Както разбрахте, ние знаем всичко за Етажната собственост. Представихме ви в детайли основните услуги, които извършваме. Като заключение, още веднъж да обобщим защо да се доверите на нашата фирма.

Домоуправители БГ Мениджър има дългогодишен опит в извършването на услуги за професионално поддържане на жилищни сгради. Ние сме специализирани в управление и поддръжка на етажна собственост. Това са всички общи части и съоръжения в една жилищна сграда, за които отговорност носят всички живущи в нея.

От услугата ни „Професионален Домоуправител” досега са се възползвали над 700 домове в София. Ние имаме капацитета да удовлетворим потребностите от частни домоуправители на още много сгради в София.

Въз основа на опита си изградихме СИСТЕМА, която безупречно работи за перфектно обслужване на жилищни сгради, като удовлетворява всичките им потребности. Работим качествено на базата на изискванията на ЗУЕС. Решавайки организационните проблеми на вашия общ дом, ние ви спестяваме конфликти и неловки отношения между съседите. Предлагаме оптимизирани цени в зависимост от избрания обем на услугите, при гарантирано високо качество на изпълнението.

Професионалният домоуправител от БГ Мениджър ще ви спести време и нерви. Той знае всичко за управлението и поддръжката на вашата етажната собственост. Не живее във вашия вход, не ви е съсед, но се грижи за предверието на дома ви все едно е и негов. И точно защото не ви е съсед, не е обвързан с вас и вашите съседи с деликатни междусъседски взаимоотношения. Затова ще ви посрещне с усмивка, но и ще изисква спазване на дисциплина, така необходима, за да е в безупречен вид състоянието на вашата етажна собственост.

Край на съседските скандали, неуредени въпроси, неплатени сметки, безпорядък в документацията, неприветливи входове и стълбища, спъване в тъмното и други обичайни проблеми в сгради – всичко това няма да се случи с перфектните домоуправители БГ Мениджър.

Нашите преференциални пакети

Пакетни услуги за София

Вид Пакет За пълна информация относно включените дейности към всеки пакет кликнете на бутона Научи Повече в края на таблицата.
Включен пакет:
Включен пакет:
Включен пакет:
Услуга 1:
Услуга 2:
Услуга 3:
Услуга 4:
Услуга 5:
Услуга 6:
Услуга 7:
Услуга 8:
Услуга 9:
Услуга 10:
Конкурентност
Спешен телефон:
Портал за клиенти: Бърз и лесен достъп В реално време 24/7 достъп Лесен за употреба За всички устройства
Поддръжка:
НАЧАЛЕН
от 4,00* лв.
Вид Пакет За пълна информация относно включените дейности към всеки пакет кликнете на бутона Научи Повече в края на таблицата.
1. Домоуправител
Включен пакет:
Домоуправител
Включен пакет:
X
Включен пакет:
X
Услуга 1:
Регистриране на етажна собственост
Услуга 2:
Организиране на общи събрания
Услуга 3:
Разработване и управление на бюджет
Услуга 4:
Водене на книга на собствениците
Услуга 5:
Организиране на хигиенизацията и поддръжката
Услуга 6:
X
Услуга 7:
X
Услуга 8:
X
Услуга 9:
X
Услуга 10:
X
Конкурентност
Спешен телефон:
Портал за клиенти: Бърз и лесен достъп В реално време 24/7 достъп Лесен за употреба За всички устройства
Поддръжка:
24/7
ОСНОВЕН
от 5,00* лв.
Вид Пакет За пълна информация относно включените дейности към всеки пакет кликнете на бутона Научи Повече в края на таблицата.
2. Домоуправител + техническа поддръжка
Включен пакет:
Домоуправител
Включен пакет:
Техническа поддръжка
Включен пакет:
X
Услуга 1:
Поддръжка на домофонни системи
Услуга 2:
Поддръжка на системи за контрол
Услуга 3:
Поддръжка на видеонаблюдение
Услуга 4:
Поддръжка на климатична система
Услуга 5:
Поддръжка на вентилационна система
Услуга 6:
Поддръжка на електро инсталации
Услуга 7:
Поддръжка на ВиК инсталации
Услуга 8:
Поддръжка на асансьорите
Услуга 9:
Отстраняване на дребни повреди
Услуга 10:
Подмяна на осветителни тела, автомати и др.
Конкурентност
Спешен телефон:
Портал за клиенти: Бърз и лесен достъп В реално време 24/7 достъп Лесен за употреба За всички устройства
Поддръжка:
24/7
ЕКСКЛУЗИВ
от 6,00* лв.
Вид Пакет За пълна информация относно включените дейности към всеки пакет кликнете на бутона Научи Повече в края на таблицата.
3. Персонален домоуправител + Техническа поддръжка + Касиер
Включен пакет:
Домоуправител
Включен пакет:
Техническа поддръжка
Включен пакет:
Касиер
Услуга 1:
Гарантирано събиране на месечни вноски
Услуга 2:
Заплащане на комунални услуги
Услуга 3:
Поддържане на фонд за ремонти
Услуга 4:
Поддържане на финансова отчетност
Услуга 5:
X
Услуга 6:
X
Услуга 7:
X
Услуга 8:
X
Услуга 9:
X
Услуга 10:
X
Конкурентност
Спешен телефон:
Портал за клиенти: Бърз и лесен достъп В реално време 24/7 достъп Лесен за употреба За всички устройства
Поддръжка:
24/7

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Free WordPress Themes
Call Now Button