Застраховане

Застраховане

ПРОМОЦИЯ: Всички етажни собствености, които са сключили договор с домоуправители БГ Мениджър за домоуправителски услуги, получават до 10 % отстъпка за услугата „Застраховане“.

ЦЕНИ: Изготвяме индивидуални ценови планове. Не се колебайте да се свържете с нас за повече информация.

Застраховането на недвижимата собственост е необходимост за всяко домакинство. Със застраховката на домоуправители „БГ Мениджър“ ще се защитите от щети при природни бедствия и пожар.

Какво предлагаме от домоуправители „БГ Мениджър“?

За да се предпазите от неочаквани рискове, ние, от домоуправители „БГ Мениджър“, сме до вас, за да ви помогнем в защитата на вашия дом. Нашата застраховка ще покрие щетите при късо съединение, пожар от електроуред, мълния и др.

Ние предлагаме застраховане от пожар и природни бедствия. За да запазите дома си в идеално състояние, дори и след като е претърпял щети.

Какво представлява застраховката за пожар и природни бедствия?

С тази застраховка се застрахова недвижимото имущество на граждани и малки фирми. Това включва (жилище, вила, офис, стопански сгради) и движимо имущество (общо имущество, техника и уреди, стопанско имущество, машини и съоръжения, запаси, произведения на изкуството, като картини и скулптури).

От какво се застрахова имуществото с тази застраховка?

На първо място, това са основни рисковете, които съществуват за недвижимата и движима собственост: пожар, мълния, имплозия, експлозия, сблъсък със самолет или друго пилотирано тяло, падане на части от него, падане на самолет или друго летателно тяло.

Следват допълнителните рискове, които също влизат в застраховката, това са: умишлен пожар или кражба чрез взлом, грабеж и вандализъм; природни бедствия, като земетресение.

Застрахователната сума, покрива застрахованите движими и недвижими имущества, като се определя изплащането й на база действителната стойност на повредените или унищожени вещи и имоти (т.е. това е стойността, срещу която вместо застрахованото имущество може да се купи друго от същото качество, вид и състояние).

Изплащане на сумите по застраховки в България

Застрахователната сума може да се определи и въз основа на договорени между Застрахования и Застрахователя лимити за едно събитие и за срока на застраховката (срещу първи риск).

За срока на договора може да се извърши актуализация на застрахователните суми, по желание на клиента (застрахования), като се добавя заплащането на допълнителна премия.

Премията по застраховката се определя в зависимост от рисковите обстоятелства и клаузите по договора.

Обстоятелствата при които се изплаща обезщетение от застрахователя

Кражба, грабеж и вандализъм

Кражбата в дома или офиса, се извършва чрез взлом и представлява отнемане на (застрахованото) имущество на застрахования, без да е взето неговото съгласие за това.

Вандализъм има тогава, когато има взлом и е повредено имуществото на застрахования, като са нанесени щети.

Въоръжен грабеж има тогава, когато при противозаконното отнемане на (застраховано) имущество отнемащият употребява сила или заплаха, за да преодолее съпротивата на застрахования и други обитатели на помещението на взлома.

Повреда авария на електронна техника

На застраховане подлежат компютри и компютърно и офис оборудване, електронно-измервателна техника, навигационна и комуникационна техника, радио- и телевизионна техника, студия, медицинска техника, външни носители на информация и други електронни устройства.

Пожар и бедствия

Застраховката включва покриване на щетите от:

– пожар, случаен или умишлен, мълния, експлозия, сблъсък с пилотирано летателно средство или падане на подобно средство, както и падане на негови части или товар от него и допълнителни рискове;

– бедствия (буря, градушка, проливен дъжд, наводнение, увреждане от тежест при естествено натрупване на сняг или лед и/или измръзване);

– земетресения

– наводнение поради авария във водопреносната мрежа

Защо се налага да застраховате имуществото си?

Ако се случи нещо непредвидено, ще може да покриете щетите си, чрез застрахователното обезщетение. Много хора в България не застраховат имуществото си и бъркат в това.

При наводненията, които се случиха през последните години в Северна България, стотици къщи бяха разрушени от водата на реки и язовири. Но на собствениците, пестейки няколко десетки лева за година, се наложи да похарчат хиляди след наводнението.

Затова трябва да се сключват застраховки, за да може застрахователят да покрие пораженията, нанесени от човек или природата.

Никой не може да знае кога ще влязат с взлом в жилището му. Ако крадци задигнат техниката от дома ви или отнесат със себе си бижута, картини, други ценни предмети, ще може да се защитите, като си вземете парите от застраховката.

Също не знаем и как електрическата инсталация ще реагира при буря, токов удар мрежата. Ако се запалят кабели, се налага да се смени таблото, а това струва пари, които застрахователят ще плати, ако сте застраховали етажната собственост.

Ето защо, застраховките са полезни. Те ни предпазват от онези рискове, които не можем да предвидим.

Сериозно застрашени са съседни на България държави от земетресения, тъй като разломни плочи има и на Балканите. А земните трусове около България, са нещо което се отразява и на собствениците на апартаменти по високите етажи в блоковете в нашата страна. Земетресенията са осезаеми във високите етажи на блоковете, като понякога крушката на лампата може да изгори от тях, да падне някой неукрепен предмет от високо и да се счупи, но има и по сериозни щети, като напукване на стените, счупване на мебели.

За всичко това може да се договорите със застраховател как да ви бъдат погасени щетите. Вероятно няма да ви е никак приятно да си укрепвате сградата сами, ако тя бъде засегната от земетресение, затова ще послужи застраховката, която да подпомогне възстановяването на собствеността ви.

Ако компютърът ви гръмне, заради промяна на напрежението в електрическата мрежа, ще трябва да го подмените с нов или да го ремонтирате. А това струва пари. Тези пари могат да са на застрахователя, който да помогне за излизане от доста трудна ситуация, ако компютърът ви е нужен за работа и се наложи да го подмените или ремонтирате.

В офиса всичко може да е розово и приятно, докато не се наводни от спукана тръба или крадци не оберат ценната техника или други предмети в него. Затова е добре да застраховате и работните помещения, с всичко в тях, за да сте спокойни от това, което може да се случи.

Ако тази статия ви е заинтригувала, свържете се с нас. Ние ще отговорим на вашите въпроси, ще ви консултираме по телефон или имейл. Може да сте сигурни, че ако застраховате при нас, ще защитите имуществото си от пожар и природни бедствия. Цените се определят след уточняване на параметрите на имуществото, което искате да застраховате.

Free WordPress Themes
Call Now Button